Pod Dùng 1 Lần

Chillax 9000 Disposable

200.000 
230.000 

Pod Dùng 1 Lần

CS25 8000 Disposable

220.000 

Pod Dùng 1 Lần

MIOU V3 12000 Disposable

200.000 

Pod Dùng 1 Lần

SP2S Giga 6500 Disposble

180.000 
200.000 

Pod Dùng 1 Lần

CS25 10000 Disposable

240.000 

Pod Dùng 1 Lần

CS25 9000 Disposable

230.000 
-40%

Pod Dùng 1 Lần

IJOY Punk 4500 Disposable

200.000 120.000 
-30%
200.000 140.000 
-30%

Pod Dùng 1 Lần

Relx Waka Smash 6000

200.000 140.000 

Pod Dùng 1 Lần

KIZZ 7000 Disposable

300.000 

Pod Dùng 1 Lần

Daze EGGE Disposable

200.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Mini R 8000 Disposable

300.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Waka Relx Slam 2300

Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Relx Pixel 700 Puffs

Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Akso GT 3500 Disposable

200.000 
-20%
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Waka Mirror 4500 Disposable

150.000 120.000 
-30%
Hết hàng
200.000 140.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Oxbar BX3000 Disposable

230.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

BalMY Pro Disposable

150.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Lio Bar 4000 Disposable

190.000 
-47%
Hết hàng
190.000 100.000 
-47%
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Oxbar R2200 Disposable

190.000 100.000 
Hết hàng
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

ELF Bar BC3000 Disposable

270.000 
Hết hàng
250.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Wotofo Ultra 3000 Disposable

260.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Lio Boom 3500 Disposable

250.000 
Hết hàng

Pod Dùng 1 Lần

Guiilabs 4000 Disposable

250.000 
.
.
.
.