Đầu Pod Relx

Iflex Pod Peachy Peach

550.000 
550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Apple Glitz

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Yammy Taro

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Cola Pop

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Orange Buzz

550.000 
550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Berry Rasberry

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Maniac Mango

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Escape Grape

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Pineapple Fizz

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Black Berries

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Royale Coffee

550.000 

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Fresh Guava

550.000 
600.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
550.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Wonder Melon

550.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Relx Pod Fruit Tea

350.000 
Hết hàng
700.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Mung Beanster

550.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Creamy Custard

550.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Menthol Breeze

550.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Icy Lemongrass

550.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Iflex Pod Lemon Ice Tea

550.000 
Hết hàng
550.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Relx Pod Dark Sparkle

350.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Relx Pod Exotic Passion

350.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Relx Pod Garden’s Heart

350.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Relx Pod Fresh Red

350.000 
Hết hàng

Đầu Pod Relx

Relx Pod Melow Melody

350.000 
.
.
.
.